Maatregelen Corona virus

De spelkamer mag weer open!

Beste ouders, verzorgers,

Allereerst hopen we van harte dat iedereen gezond is. We wensen degene die te maken hebben met dit nare virus of met andere gezondheidszorgen te kampen hebben veel sterkte toe.

Vanuit de beroepsvereniging FVB is aangegeven dat face-to-face-contact vanaf 11 mei weer mogelijk is met inachtneming van de richtlijnen. Dit geeft ons de mogelijkheid om weer kinderen in de praktijk te ontvangen, al is het dan nog wel in een aangepaste setting.

Wat betekent dit voor de praktijk in OBS Anne Frank?

Ziekteverschijnselen

 • Bij verkoudheid, niezen en hoesten wordt jullie gevraagd om thuis te blijven en gaat de afspraak in de praktijk niet door. Jullie kunnen korter dan 24 uur voor de afspraak afmelden, wel graag ’s ochtends zo vroeg mogelijk. Er worden geen no-show kosten gerekend voor afmelden korter dan 24 uur.
 • Bij corona-gerelateerde klachten (meer dan 38 graden koorts, met luchtwegklachten of hoesten) van gezinsleden blijven de kinderen ook thuis.
 • Als de therapeuten zelf verkoudheids- of ziekteverschijnselen hebben (koorts, verkoudheid, niezen, hoesten, benauwdheid) zullen de afspraken afgezegd worden. Mochten we ons in de bovenstaande gevallen gezond genoeg voelen om de therapiesessie door te laten gaan met behulp van beeldbellen (nu: Google Hang-out/Meet) dan is dat natuurlijk mogelijk. Continuïteit van de therapie blijft het uitgangspunt!

Hygiene en omgang

 • Kinderen komen alleen naar de praktijk, of worden door één persoon naar de praktijk gebracht. De therapeut komt naar het hek bij de hoofdingang van het plein.
 • Ouders komen niet mee de spelkamer in, en ook niet de school in.
 • Kinderen en therapeut wassen de handen en ontsmetten deze met handgel voorafgaand én na afloop van de therapiesessies, met zeep en handgel die hiervoor in de praktijk klaar staan.
 • De therapeut houdt zich aan de 1,5 meter afstand in contact met kinderen ouder dan 12 jaar, en probeert deze afstand zoveel mogelijk te houden met kinderen in de basisschoolleeftijd.
 • Oudergesprekken worden voorlopig nog telefonisch of via beeldbellen gevoerd.
 • Ouder-kind therapiesessies kunnen voorlopig alleen nog via beeldbellen doorgaan.

Spelkamer en wachtruimte

 • De wachtruimte zal, zolang dit nodig is, helaas niet gebruikt kunnen worden.
 • Het verzoek is om in de auto te wachten op je kind. De therapeut haalt en brengt je kind bij het hek.
 • Wacht in de auto tot de precieze tijd en de therapeut naar het hek komt.
 • Probeer je kind zoveel mogelijk thuis nog te laten plassen.
 • Er wordt dubbel zoveel tijd tussen de afspraken gepland, om onderling contact te vermijden. Het geeft ook extra en noodzakelijke tijd om materialen, oppervlakten en deurklinken schoon te maken.
 • Speelgoed dat moeilijk schoon te maken is wordt (tijdelijk) verwijderd uit de spelkamer. (denk aan verkleedkleren, knuffels, etc.) Er kan ook tijdelijk niet met zand of klei worden gespeeld.
 • Het overige speelgoed, materialen en oppervlakten zullen zo goed mogelijk schoongehouden worden, maar het is niet mogelijk om alles te desinfecteren tussen de verschillende therapiesessies.

Afspraken

Vanaf woensdag 13 mei wordt weer gestart met afspraken in de praktijk. Naast langere tijd tussen de therapiesessies moeten we ook rekening houden met de schooltijden van OBS Anne Frank om drukte en veel contactmomenten in school en bij het hek te vermijden. Het kan dus voorkomen dat we moeten gaan schuiven met de tijden/dagen. Vanaf dinsdag 12 mei gaan we met iedereen in contact en stellen we de volgende vragen:

 • Wil je, onder bovenstaande voorwaarden, weer gebruik maken van de mogelijkheid om speltherapie in de spelkamer te hervatten?
 • Welke dag/tijd zou dan het beste passen? (binnen onze mogelijkheden)
 • Wil je nog doorgaan met de therapie via beeldbellen?

We gaan proberen alles zo goed mogelijk in te plannen. Uitgangspunt is dat de hulp geboden kan worden die nodig is, op een zo goed mogelijk passende manier.  De intentie is om gezamenlijk te bepalen wat het meest passend is.

De actuele aanwijzingen van het RIVM worden opgevolgd. Bij veranderingen in het beleid zal telkens worden heroverwogen of face-to-face-contact mogelijk en wenselijk is. Mochten zich in jullie situatie veranderingen voordoen, laat het dan op tijd weten. Overleggen is altijd goed en kan telefonisch, via de e-mail of whatsapp.

Hartelijke groeten,

Kathy, Marian en Carla.

26-03-2020: Hoe werkt beeldbellen?

Kort voor de afspraak zal ik via de bekende e-mail een link sturen. Op het tijdstip van de afspraak kan je de e-mail openen en op de oranje knop ‘ga naar gesprek’ klikken. Je hoeft niets te registreren. Beeldbellen werkt het beste op een computer of laptop met de browser Google Chrome, Opera en de nieuwste versie van Edge.

Via een tablet, I-pad of mobiele telefoon lukt het ook. Download dan de app ‘Blikbel’.

Voor een uitgebreide handleiding voor beeldbellen klik dan hier. Voor een instructievideo, klik hier en scroll dan naar beneden op de pagina.

25-03-2020: Beste ouders/ verzorgers

Laat ik deze mail beginnen met de hoop uit te spreken dat iedereen gezond is!

Mocht je of jouw gezins- of familieleden hebben die helaas ziek geworden zijn door dit nare virus, maar ook wanneer er andere zorgen zijn rondom je gezondheid of de gezondheid van je naasten, wens ik je vanaf deze plek beterschap en sterkte toe! Dit nare virus leert ons allemaal hoe kwetsbaar we zijn.

Inmiddels weten we dat de situatie rondom de Corona crisis langer gaat duren. Speltherapie in de spelkamer is voorlopig geen optie. Maar speltherapeuten zijn creatief en inmiddels druk bezig om met deze nieuwe werkelijkheid om te leren gaan.

Vorige week hebben Kathy, Marian en ik alle ouders en/of verzorgers persoonlijk benaderd en gevraagd waar behoefte aan was, zo konden we even horen hoe het met iedereen ging en hoe de eerste week is beleefd. Fijn om jullie even te kunnen spreken!

Beeldbellen

In de komende weken gaan we opnieuw contact zoeken met alle ouders/verzorgers en gaan we de therapie weer oppakken. We kijken met je mee wat een handig tijdstip is en plannen dan nieuwe afspraken. Je krijgt via de e-mail een link voor het beeldbellen. Wat goed kan helpen is als je even met je kind samen op kan starten. Als de verbinding tot stand gekomen is zou het fijn zijn als je kind op een rustige plek alleen de therapie kan volgen.

We gaan werken met het programma Therapieland. Dit programma is AVG proof.

Verdere tips in deze tijd:

Blijf vooral met elkaar spelen en spelletjes doen! Spelen en gezelschapspelletjes zorgen voor ontspanning en werken enorm helpend in deze onvoorspelbare tijd.

Overige tips:

 • Een vlogserie van het vakblad Vroeg met tips over het ineens ouder en tegelijkertijd juf/meester zijn.
 • Op het Nederlands Jeugd Instituut staan veel links en tips voor ouders en kinderen.

Laat het gerust even weten als er nog vragen zijn!

Met vriendelijke groeten, ook namens Kathy en Marian,

Carla Roos

16-03-2020: Beste ouders/verzorgers,

In het kader van alle genomen maatregelen rondom het Corona virus wil ik, ook namens speltherapeuten Kathy en Marian, het volgende berichten:

De beroepsvereniging NVVS en de koepel voor vaktherapeuten FVB, nemen de aanwijzingen en richtlijnen van het RIVM over als uitgangspunt voor het handelen met kinderen in de spelkamer. Uiteraard volgen wij de richtlijnen vanuit het RIVM en de beroepsvereniging. Voor ons houdt dit helaas in dat wij de veiligheid met deze richtlijnen niet  langer kunnen waarborgen in de spelkamer. Het zou betekenen dat we  1,5 meter afstand tussen kind en therapeut zouden moeten houden wat voor ons geen werkbare optie is. Bovendien zou het speelgoed waarmee kinderen spelen na elke sessie schoongemaakt moeten worden. Daarnaast zorgen we dan met elkaar ook weer voor sociale bewegingen en contacten wat momenteel risicovol kan zijn.

De spelkamer in Gorinchem wordt dan ook tot en met 6 april 2020 gesloten, net als de scholen.

We gaan met alle ouders vanaf morgen, dinsdag 17 maart, telefonisch in contact om te inventariseren of bijvoorbeeld een telefonisch consult een optie is,  zodat we ouders toch nog in deze bijzonder moeilijke tijd kunnen ondersteunen. Voor hele acute problemen proberen we mee te denken in mogelijke oplossingen of alternatieven.

De afweging die we hebben moeten maken is een hele lastige maar we moeten onze verantwoordelijkheid hierin nemen.

Laat het alsjeblieft weten als er vragen zijn. Komende dagen gebruiken we om iedereen te contacten. U krijgt dus een telefoontje van ons!

Met vriendelijke groeten, ook namens Kathy en Marian,

Carla Roos

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen