Ouderbegeleiding

Ouders zijn deskundig

Ouders zijn dé deskundigen als het om hun kind gaat. Bij speltherapie is de rol van de ouders dan ook erg belangrijk, zij kunnen hun kind steunen en begeleiden tijdens de therapie. Tijdens het speltherapeutisch proces van het kind kan er veel veranderen. Soms experimenteren kinderen met nieuw gedrag wat voor ouders niet altijd gemakkelijk is. Aangezien het veranderingsproces bij ouders ook veel kan losmaken, worden ouders tijdens het proces ondersteund in hun ouderschap en zullen er regelmatig oudergesprekken gepland worden. In de oudergesprekken worden ouders geïnformeerd over het verloop van de therapie en vertaalt de speltherapeut het spel van de cliënt. Een goede relatie tussen therapeut en ouders is in het belang van de cliënt en zijn of haar behandeling.

Overleg met derden

Een cliënt is behalve lid van een gezin ook onderdeel van een klas of groep op school. Het kan in het belang van de cliënt zijn om de betreffende leerkracht of docent in te lichten over het verloop van het therapeutisch proces. Dit zal alleen gebeuren in overleg en samen met ouders.

Meer expertise nodig

Soms blijkt gedurende het speltherapeutisch proces van een cliënt dat er meer of andere expertise nodig is. De speltherapeut beschikt over een breed netwerk en zal ouders vervolgens adviseren en doorverwijzen naar een specialist of andere vorm van hulpverlening.