Voor ouders

U maakt zich zorgen over uw kind.

Misschien is het gedrag van uw kind veranderd, maakt uw kind meer ruzie of is uw kind juist teruggetrokken en huilt het snel. Uw kind kan ook onverklaarbare klachten hebben of ineens weer bedplassen of slecht slapen.
De meeste zorgen zijn onder te verdelen in drie groepen:

  • Emotionele problemen (moeite hebben met het uiten van gevoelens, faalangst, onzekerheid, negatief zelfbeeld, hechtingsproblematiek)
  • Sociale problemen (moeite met het maken van vrienden en het leggen van contacten met leeftijdgenoten, moeite met de omgang met volwassenen)
  • Traumatische ervaringen (het verlies van een naaste, scheiding, mishandeling of verwaarlozing (of daar getuige van zijn), (seksueel) misbruik, ziekte of beperking van het kind zelf of van een gezinsleden, pesten, oorlog.

Speltherapie kan helpen wanneer de problemen uw kind belemmeren in de ontwikkeling.

Mag ik een poosje met uw kind op zijn of haar pad meelopen? Ik neem een lege rugzak mee en laat het spel en de beelden het verhaal vertellen. Ik kijk en luister en zoek samen met uw kind naar de kracht en betekenis, we verwerken wat nodig is en stoppen de rugzak met zorg vol met mogelijkheden voor de toekomst. Aan het eind van onze gezamenlijke reis draag ik de rugzak over aan uw kind waarna het eigen pad weer zelfstandig vervolgd kan worden.