Ouders zijn deskundig

Ouders zijn dé deskundigen als het om hun kind gaat. Bij speltherapie is de rol van de ouders dan ook erg belangrijk, zij kunnen hun kind steunen en begeleiden tijdens de therapie. Tijdens het speltherapeutisch proces van het kind kan er veel veranderen. Soms experimenteren kinderen met nieuw gedrag wat voor ouders niet altijd gemakkelijk is. Aangezien het veranderingsproces bij ouders ook veel kan losmaken, worden ouders tijdens het proces ondersteund in hun ouderschap en zullen er regelmatig oudergesprekken gepland worden. In de oudergesprekken worden ouders geïnformeerd over het verloop van de therapie en vertaalt de speltherapeut het spel van de cliënt. Een goede relatie tussen therapeut en ouders is in het belang van de cliënt en zijn of haar behandeling.

Ouders in de spelkamer

Na een oudergesprek kunnen nieuwe doelen geformuleerd worden die te maken hebben met de ouder-kind relatie en hoe ouders hun ouderschap ervaren.  Als dit speelt, wordt de mogelijkheid geboden om zelf een of meerdere afspraken in te plannen met de speltherapeut. Deze gesprekken kunnen worden ondersteund met spelbeelden en/of ander materiaal wat passend is bij de vraag. Werken met een spelbeeld maakt vaak duidelijk wat woorden niet goed kunnen.

Overleg met derden

Een kind is lid van een gezin maar maakt ook deel uit van een familie, klas, school en buurt. Het kan in het belang van het kind zijn om breder te kijken dan alleen het gezin en bijvoorbeeld de betreffende leerkracht of docent in te lichten over het verloop van het therapeutisch proces. Dit zal alleen gebeuren in overleg en samen met kind en ouders.

Meer expertise nodig

Soms blijkt gedurende het speltherapeutisch proces van een kind dat er meer of andere expertise nodig is. De speltherapeut beschikt over een breed netwerk en zal ouders vervolgens adviseren en doorverwijzen naar een specialist of andere vorm van hulpverlening.