U maakt zich zorgen over uw kind.

Misschien is het gedrag van uw kind veranderd, maakt uw kind meer ruzie of is uw kind juist teruggetrokken en huilt het snel. Uw kind kan ook onverklaarbare klachten hebben of ineens weer bedplassen of slecht slapen.
De meeste zorgen zijn onder te verdelen in drie groepen:

  • Emotionele problemen (moeite hebben met het uiten van gevoelens, faalangst, onzekerheid, negatief zelfbeeld, hechtingsproblematiek)
  • Sociale problemen (moeite met het maken van vrienden en het leggen van contacten met leeftijdgenoten, moeite met de omgang met volwassenen)
  • Traumatische ervaringen (het verlies van een naaste, scheiding, mishandeling of verwaarlozing (of daar getuige van zijn), (seksueel) misbruik, ziekte of beperking van het kind zelf of van een gezinsleden, pesten, oorlog.

Speltherapie kan helpen wanneer de problemen uw kind belemmeren in de ontwikkeling.

Mag ik een poosje met uw kind op zijn of haar pad meelopen? Ik neem een lege rugzak mee en laat het spel en de beelden het verhaal vertellen. Ik kijk en luister en zoek samen met uw kind naar de kracht en betekenis, we verwerken wat nodig is en stoppen de rugzak met zorg vol met mogelijkheden voor de toekomst. Aan het eind van onze gezamenlijke reis draag ik de rugzak over aan uw kind waarna het eigen pad weer zelfstandig vervolgd kan worden.

 

Hoi,
Je ouders willen graag dat je naar een speltherapeut gaat.

Waar is dat voor en wat kan ik daar, vraag jij je misschien af.

Ik ga proberen daar een antwoord op te geven.
Bij speltherapie mag je elke week drie kwartier spelen in de spelkamer. Daar kun je van alles doen. Je kunt er tekenen, iets bouwen, knutselen en met Playmobil spelen. Er zijn spelletjes, verkleedkleren, een zandtafel, een kasteel met ridders, een poppenhuis en nog veel meer.
Je mag overal mee spelen. En als je nergens zin in hebt, mag dat ook.

Waarom willen je ouders  dat je naar speltherapie gaat?

Dat kan verschillende redenen hebben en ik ga proberen je wat voorbeelden te geven. Soms gebeurt er iets naars. Je wordt bijvoorbeeld gepest of hebt steeds ruzie. Je ouders gaan scheiden of er is iemand doodgegaan. Of je bent al een tijdje bang of boos terwijl je niet weet waarom. Je wilt er wel over vertellen maar je weet soms niet aan wie en ook niet wat je precies wil vertellen. Je voelt je niet prettig. Dat is ook wat je ouders merken aan jou.

Therapeut betekent helper.

Een speltherapeut is er voor jou en zij kan jou helpen. Ze vindt belangrijk wat jij speelt in de spelkamer. Ze speelt graag mee als je dat wilt. Als je een tijdje naar speltherapie bent geweest, ga je je beter voelen. Je bent niet meer zo verdrietig, boos of bang. Want tekenen, iets bouwen, knutselen of spelen helpt. En het is fijn als iemand je begrijpt.
Als we allemaal denken dat het zo goed is dan nemen we afscheid van elkaar.
Tot ziens in de spelkamer, de speltherapeut!

Bron: NVVS

Ouders zijn deskundig

Ouders zijn dé deskundigen als het om hun kind gaat. Bij speltherapie is de rol van de ouders dan ook erg belangrijk, zij kunnen hun kind steunen en begeleiden tijdens de therapie. Tijdens het speltherapeutisch proces van het kind kan er veel veranderen. Soms experimenteren kinderen met nieuw gedrag wat voor ouders niet altijd gemakkelijk is. Aangezien het veranderingsproces bij ouders ook veel kan losmaken, worden ouders tijdens het proces ondersteund in hun ouderschap en zullen er regelmatig oudergesprekken gepland worden. In de oudergesprekken worden ouders geïnformeerd over het verloop van de therapie en vertaalt de speltherapeut het spel van de cliënt. Een goede relatie tussen therapeut en ouders is in het belang van de cliënt en zijn of haar behandeling.

Ouders in de spelkamer

Na een oudergesprek kunnen nieuwe doelen geformuleerd worden die te maken hebben met de ouder-kind relatie en hoe ouders hun ouderschap ervaren.  Als dit speelt, wordt de mogelijkheid geboden om zelf een of meerdere afspraken in te plannen met de speltherapeut. Deze gesprekken kunnen worden ondersteund met spelbeelden en/of ander materiaal wat passend is bij de vraag. Werken met een spelbeeld maakt vaak duidelijk wat woorden niet goed kunnen.

Overleg met derden

Een kind is lid van een gezin maar maakt ook deel uit van een familie, klas, school en buurt. Het kan in het belang van het kind zijn om breder te kijken dan alleen het gezin en bijvoorbeeld de betreffende leerkracht of docent in te lichten over het verloop van het therapeutisch proces. Dit zal alleen gebeuren in overleg en samen met kind en ouders.

Meer expertise nodig

Soms blijkt gedurende het speltherapeutisch proces van een kind dat er meer of andere expertise nodig is. De speltherapeut beschikt over een breed netwerk en zal ouders vervolgens adviseren en doorverwijzen naar een specialist of andere vorm van hulpverlening.