Werkwijze

Speltherapie

De therapie start, na het intakegesprek met ouders, met een observatiefase van ongeveer drie spelsessies waarin het wennen aan de therapie en het scheppen van een veilige sfeer centraal staat. De therapeut krijgt in de observatiefase een eerste beeld van de problematiek van de cliënt.

Wanneer uit de observatiefase blijkt dat speltherapie goed past bij de problematiek van de cliënt wordt gezamenlijk een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan worden de doelen omschreven en worden de afspraken vastgelegd tijdens een oudergesprek.

De middenfase van het therapeutisch proces is bedoeld voor verdieping en verwerking van de problematiek. Soms is het nodig om bepaalde thema’s telkens opnieuw uit te spelen. De therapeut kan via het spel boodschappen geven of tegenspel bieden en de cliënt steunen of juist uitdagen. In deze fase van de therapie past ook het vergroten van de eigen creatieve en helende mogelijkheden van de cliënt.

De eindfase van de therapie dringt zich vanzelf aan. De spelsessies zullen niet meer zo intensief beleefd worden, en vaak geeft de cliënt zelf wel signalen van verveling of klaar met spelen te zijn. In deze laatste fase van de therapie is het belangrijk om terug te blikken, samen te vatten en vooruit te kijken. Hoe het afscheid vorm krijgt hangt af van het kind, zijn manier van spelen en omgaan met de therapie.

In onderstaande video zie je hoe speltherapie er in de praktijk uit ziet.

Interesse in een kosteloos kennismakingsgesprek van 20 minuten? Neem contact op

Neem contact op

 

Lees hier belangrijke informatie over algemene voorwaarden en wet- en regelgeving!