Hoe werkt speltherapie?

Kennismaking

Gun je jouw zoon of dochter ook een plek om te herstellen via spel of wil jezelf komen ontdekken wat spel voor je kan doen, neem dan contact op!

In een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek van twintig minuten, telefonisch of in de praktijk, kan je bepalen of  speltherapie en mijn aanpak passen bij de hulpvraag van jou of jouw kind.

Speltherapeut Marian Hoekstra

Sinds september 2020 werkt Marian Hoekstra op maandag en dinsdag in de spelkamer in Gorinchem en werken we fijn samen.

Aanmelding en intake

Aanmelden kan op veel manieren en begint met een telefoontje, e-mail of bericht via de website. Lees hier verder hoe het aanmelden gaat voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar). Aanmelden

Voor het aanmelden van volwassenen, lees hier verder.

Alles over het behandeltraject

Over de werkwijze en de verschillende fases binnen de therapie lees hier verder.

Tarieven en algemene voorwaarden

Alles over de verschillende tarieven kunt u hier lezen. In een aantal gevallen worden de behandelingen vergoed. Hier leest u meer over de algemene voorwaarden.

Kwaliteit

Ik ben lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) waaronder de beroepsvereniging voor speltherapeuten, de NVVS (Nederlandse Vereniging Voor Speltherapeuten) valt. Als vrijgevestigde vaktherapeut houd ik me aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Ik houd me aan de beroepscode en het beroepscompetentieprofiel van de FVB. Het Beroepscompetentieprofiel beoogt een instrument te zijn om de kwaliteit en de positie van het beroep te bevorderen en te bewaken.

 

Wet- en regelgeving

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteit is de wet- en regelgeving. Hier kun je alles lezen over hoe ik omga met de privacy, de AVG. In de algemene voorwaarden is terug te lezen hoe klachtenregeling werkt, hoe ik omga met de meldcode en op welke manier er incidenten worden gemeld.  Hier kan je meer lezen over de algemene voorwaarden en alles omtrent wet- en regelgeving en kwaliteit.

Lokaties

Carla Roos heeft spelkamers op twee locaties, in Gorinchem en in Dordrecht. Hier lees je meer over de lokaties