Ervaring en expertise

Onderwijs en zorg

Als leerkracht basisonderwijs heb ik ervaring opgedaan met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Ik werd intern begeleider op de basisschool  en maakte na tien jaar de overstap naar ambulant begeleider voor cluster drie waar ik kinderen en jongeren heb begeleid met een verstandelijke, lichamelijke beperking en/of chronische ziekte in het reguliere onderwijs. Dit heb ik met veel plezier gedaan tot mijn speltherapie praktijk mijn volledige aandacht vroeg.

Kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte

Als speltherapeut zie ik in mijn praktijk veel kinderen met een beperking of chronische ziekte.

Langdurig zieke kinderen en kinderen met een beperking kunnen een voortdurende vorm van stress ervaren. Ze maken zich zorgen over hun ziekte of ervaren door hun handicap steeds meer beperkingen. Ze kunnen veel na denken over hun toekomst en vinden het soms lastig om hun ouders ook nog met deze zorgen lastig te vallen.

Ziek of beperkt zijn hoort soms zo bij hun leven dat ze niet meer weten hoe het is om gezond te zijn. Deze moeilijke en vaak dubbele gevoelens kunnen chronische stress opleveren wat misschien verandering in gedrag met zich mee kan brengen.

Introverte kinderen kunnen zich terugtrekken terwijl extraverte kinderen zich juist gaan overschreeuwen in hun gedrag.

Pijn en verdriet kunnen door therapie niet worden weggenomen, maar mogen er juist zijn. Speltherapie kan helpen en maakt de eigen kracht weer zichtbaar.

Ouders die in dit proces een grote rol spelen worden meegenomen. Het gebeurt ook dat ouder en kind samen in de spelkamer spelen.

Jongeren en speltherapie

Tijdens mijn studie heb ik onderzoek gedaan naar de geschiktheid van speltherapie voor jongeren.

Belangrijke conclusies waren:

  • Spel (en speltherapie) is niet kinderachtig. Jongeren ‘spelen’ ook dagelijks in hun sportbeoefening, in kunst, gamen, gokspelletjes, kaartspelletjes en thema- of kostuumfeestjes.
  • Spel is minder bedreigend dan gesprekken en kan goed gebruikt worden in de opbouw van de therapeutische relatie. Wanneer de therapeutische relatie onder druk komt te staan werkt spel juist ontspannend.
  • Spel werkt herstellend omdat jongeren via spel in een eerdere ontwikkelingsfase kunnen komen wat maakt dat trauma’s verwerkt kunnen worden.
  • In spel of met behulp van een spelbeeld kan via metaforen gecommuniceerd worden. Via een metafoor kan iets belangrijks benoemd worden terwijl er ook tegelijkertijd afstand geschept wordt  zodat het verdraagbaar is en veilig blijft.

Volwassenen

Volwassenen kunnen ook terecht bij mij. Er is een kort traject ontwikkeld waarin je in drie sessies meer inzicht krijgt in waar je nu staat. Lees hier meer over “Eigen kracht in (spel)beeld”. Maatwerk is altijd mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Samen

In mijn werk werk ik graag samen met andere professionals. Allereerst werk ik in mijn praktijk samen met Marian Hoekstra. Ik  werk ook samen met collega speltherapeuten waarmee ik bijvoorbeeld spar en reflecteer in mijn intervisiegroep of therapeuten binnen de speltherapie-vereniging (NVVS) of binnen de grotere beroepsvereniging FVB. Maar ik vind het ook prettig om contact te hebben met de leerkracht of intern begeleider van het kind. Samen bereiken we meer! Ouders geven, wanneer het om hun kind gaat, uiteraard eerst toestemming.

Opleidingen

HBO-PABO

POST HBO-REMEDIAL TEACHING / INTERN BEGELEIDING

MASTER HBO-MASTER PEDAGOGIEK / OPLEIDING TOT SPELTHERAPEUT

Houdt kennis op gebied van zorg in onderwijs en speltherapie actueel middels bij- en nascholing en supervisie en intervisie.