Kennismaking

In een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek van twintig minuten, telefonisch of in de praktijk, kunt u bepalen of de therapeut en  speltherapie passen bij de hulpvraag van uw kind. Vraag hier een kennismaking aan.

Aanmelden voor speltherapie

U kunt als ouder uw kind zelf aanmelden voor speltherapie. Soms worden ouders door  professionals, zoals een intern begeleider of zorgcoördinator van  school, een huisarts, een jeugdprofessional van bijvoorbeeld het Centrum Jeugd en Gezin doorverwezen naar de speltherapeut. Aanmelden kan telefonisch of via e-mail. Voor vergoedingen en tarieven klik hier.

Aanmelden via EC De Rotonde

Zit uw kind op één van de scholen die vallen onder Expertise Centrum De Rotonde van het samenwerkingsverband Driegang (Gorinchem en omgeving) dan kan uw kind via het School-Ondersteunings-Team van school worden aangemeld voor speltherapie. De intern begeleider van school kan deze aanmelding doen.

Aanmelden gemeente Altena

Woont u in de gemeente Altena, dan kunt u via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of via uw huisarts uw kind aanmelden voor speltherapie. Speltherapie wordt dan vanuit de Jeugdwet vergoed. De CJG medewerker blijft meestal betrokken tijdens het therapieproces en kan ook aansluiten bij evaluatiegesprekken.

Aanmelden in de Hoekschewaard

In Strijen is ook een (kleinere) spelkamer en kunt u uw kind ook aanmelden voor speltherapie. Aanmelden kan telefonische en via e-mail. Voor vergoedingen en tarieven klik hier.

Intakegesprek

Na de aanmelding volgt een intakegesprek in de spelkamer waarin de therapeut met de cliënt en  ouders de hulpvraag en de voorgeschiedenis verkent. Het intakegesprek is meestal zonder uw kind. Voor jongeren kan het soms prettig zijn om zonder ouders het intakegesprek te voeren. Wanneer ouders gescheiden zijn, hoor ik graag beide ouders. Dit kan soms samen maar soms zijn aparte gesprekken nodig.

Wetgeving en Privacy

Er zijn veel regels en wetgeving rondom therapie en dat is belangrijk! Hier kunt u lezen hoe Speltherapiepraktijk Carla Roos daarmee omgaat en wat dit voor u kan betekenen.