Kosteloos kennismakingsgesprek

Past speltherapie bij u en uw kind en is er een klik met de therapeut? Deze en nog meer vragen die u heeft over speltherapie worden in dit gesprek beantwoord. Het kennismakingsgesprek duurt maximaal 20 minuten.

Tijdens het intakegesprek in de spelkamer staat uw kind in zijn of haar context centraal. We bespreken uw zorgen en verkennen samen de geschiedenis van uw kind in de gezinssituatie, op school en hoe uw kind zich voelt onder leeftijdsgenoten. Voor jongeren kan het prettig zijn om alleen naar het intakegesprek te komen. Het intakegesprek duurt 45 tot 60 minuten.

Na het intakegesprek maken we drie tot vijf afspraken waarbij uw kind komt spelen in de spelkamer. De afspraken worden zoveel mogelijk op dezelfde dag en tijdstip gepland om de continuiteit in de therapie te waarborgen. Een spelsessie duurt 45 minuten.

Gedurende het speltherapeutisch proces van uw kind worden er begeleidingsgesprekken met ouder(s)/verzorger(s) ingepland. In deze gesprekken wordt de speltherapie geëvalueerd en worden ouder(s)/verzorger(s) ondersteund in hun ouderschap. Na drie tot vijf sessies schrijft de therapeut een behandelplan wat in een begeleidingsgesprek besproken wordt. Vervolgens worden de begeleidingsgesprekken in overleg gepland tussen vijf tot acht speltherapie sessies. Een begeleidingsgesprek duurt 60 minuten. Voor een begeleidingsgesprek bij ouders thuis kan een meerprijs gevraagd worden voor reistijd/reiskosten.

De mogelijkheid bestaat om een bel-afspraak te maken om een vraag of situatie voor te leggen aan de therapeut. Een telefonisch consult duurt 20 minuten. Een telefonisch consult wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Het kan in het belang van uw kind zijn om af te stemmen met externen als bijvoorbeeld de leerkracht of andere betrokken professionals rond uw kind. Een extern gesprek duurt 60 minuten en er kan een meerprijs worden gevraagd voor reistijd/reiskosten.

Verslaglegging voor derden (bijvoorbeeld school, hulpverleningsinstelling) kan op aanvraag verzorgd worden. Uiteraard gebeurt dit alleen met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).

Het is mogelijk om een enkele afspraak te maken waarin een spelbeeld gemaakt kan worden waarbij vragen en thema’s  onderzocht kunnen worden. Reken voor een losse afspraak 1,5 tot 2 uur.

Eigen kracht in (spel)beeld bestaat uit drie individuele sessies, die in overleg met Carla worden gepland. De eerste sessie duurt 1 1⁄2 uur, de andere twee sessies duren 1 ¼  uur. Locatie: spelkamer Gorinchem of spelkamer Strijen. Aanmelden: telefonisch, via e-mail, het contactformulier op de website of via de Regio Academie Gorinchem.

Naast speltherapeut is Carla Roos ook ambulant begeleider passend onderwijs en is zij gespecialiseerd in het begeleiden van leerkrachten die een leerling in hun groep hebben met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of chronisch of langdurig ziek zijn. Carla kan op zzp-basis gevraagd worden voor een consultatie en/of een langer traject.

Vergoedingen speltherapie

Speltherapie wordt door de meeste verzekeraars (deels) vergoed in de aanvullende verzekering, zie dit actuele overzicht. U kunt het beste met uw eigen ziektekostenverzekeraar contact opnemen voor de vergoedingen. U kunt ook bij uw gemeente of het jeugd- en of sociaal team informeren of zij (een deel) van de therapie kunnen vergoeden via een persoonsgebonden budget (pgb). Speltherapie Carla Roos heeft een contract met West Brabant Oost, waaronder gemeente Altena valt. Woont u in deze regio dan kunt u via het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) of bij de huisarts een beschikking of verwijzing aanvragen voor speltherapie. De kosten van speltherapie zijn ook fiscaal aftrekbaar.

Beroepsvereniging

Carla Roos is geregistreerd speltherapeut bij de beroepsvereniging van vaktherapeuten, de FVB. Sinds januari 2017 is de NVVS, de Nederlandse Vereniging Voor Speltherapeuten aangesloten bij de FVB, en valt speltherapie onder ‘vaktherapie’. De FVB en de NVVS maken zich sterk voor een goede kwaliteit. Er is een speciaal visitatie-programma waarbij de praktijkvoering doorgelicht wordt om de kwaliteit te waarborgen en verbeterpunten door te voeren. Speltherapie Carla Roos is aangesloten bij de RBCZ, de overkoepelende organisatie voor registertherapeuten.

KvK en registratiecodes op rij

KvK Speltherapiepraktijk Carla Roos: 61394831 – FVB: 108168 – RBCZ: 209200R – De AGB codes zijn in te zien op aanvraag.

Algemene voorwaarden/wet- en regelgeving

Klik hier voor de algemene voorwaarden / wet- en regelgeving.