Werkwijze van speltherapie

Intakegesprek

De therapie start met een intakegesprek. Het intakegesprek is meestal alleen met ouders. In het intakegesprek vraag ik naar de klachten en zorgen die je als ouder hebt. Ik ben ook geïnteresseerd in de levensloop van het kind en dat begint al in de zwangerschap. Verder vind ik het van belang om te weten hoe het op school en met vriendjes en vriendinnetjes gaat. Voor jongeren kan het prettig zijn om alleen naar het intakegesprek te komen.

Observatiefase

Na het intakegesprek met ouders start ik met een observatiefase van twee tot vijf observatiesessies waarin het wennen aan de therapie en het scheppen van een veilige sfeer centraal staat. In de observatiefase krijg ik een beeld van de problematiek en de mogelijkheden van het kind of de jongere.

Na de observatiefase is er altijd eerst een oudergesprek waarin de eerste bevindingen worden gedeeld. Wanneer uit de observatiefase blijkt dat speltherapie goed past bij de problematiek van het kind stel ik een behandelplan op. In dit behandelplan worden de doelen omschreven en worden de afspraken vastgelegd tijdens een oudergesprek. Naast het behandelplan wordt er ook een behandelovereenkomst opgesteld waarin alle zakelijke afspraken komen te staan en ook informatie te vinden is over o.a. de privacy van uw kind.

Middenfase

De middenfase van het therapeutisch proces is bedoeld voor verdieping en verwerking van de problematiek. Soms is het nodig om bepaalde thema’s telkens opnieuw uit te spelen. Via het spel kan ik boodschappen geven of tegenspel bieden en het kind steunen of juist uitdagen. In deze fase van de therapie past ook het vergroten van de eigen creatieve en helende mogelijkheden van het kind. Ik sluit altijd aan bij wat het beste past bij het kind.

Eindfase

De eindfase van de therapie dringt zich vanzelf aan. De spelsessies zullen niet meer zo intensief beleefd worden, en vaak geeft het kind zelf wel signalen van verveling of klaar met spelen te zijn. In deze laatste fase van de therapie is het belangrijk om terug te blikken, samen te vatten en vooruit te kijken. Hoe het afscheid vorm krijgt hangt af van het kind, zijn manier van spelen en omgaan met de therapie.

In onderstaande video zie je hoe speltherapie er in de praktijk uit ziet.

Interesse in een kosteloos kennismakingsgesprek van 20 minuten? Neem contact op!

Lees hier belangrijke informatie over algemene voorwaarden en wet- en regelgeving!