Aanmelding

Aanmelden

U kunt als ouder uw kind zelf aanmelden voor speltherapie. Soms worden ouders door  professionals, bijvoorbeeld de intern begeleider of zorgcoördinator op school, een arts of psycholoog, doorverwezen naar de speltherapeut. Aanmelden kan via de website of telefonisch.

Kennismaking

In een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek van twintig minuten kunt u bepalen of de therapeut en  speltherapie passen bij de hulpvraag van uw kind.

Intakegesprek

Na de aanmelding volgt een intakegesprek in de spelkamer waarin de therapeut met de cliënt en  ouders de hulpvraag en de voorgeschiedenis verkent. U kunt zelf het beste bepalen of uw kind bij het intakegesprek aanwezig kan zijn. Voor jongeren kan het soms prettig zijn om zonder ouders het intakegesprek te voeren.

Aanmelden via EC De Rotonde

Zit uw kind op één van de scholen die vallen onder Expertise Centrum De Rotonde van het samenwerkingsverband Driegang (Gorinchem en omgeving) dan kan uw kind via het Ondersteuningsteam van de school worden aangemeld voor speltherapie. De intern begeleider van school kan deze aanmelding doen.

Aanmelden in het gebied ‘West-Brabant-Oost’

Woont u in de gemeente werkendam of Woudrichem, het land van Altena, dan kunt u via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) aanmelden voor speltherapie. Speltherapie wordt dan vanuit de gemeente vergoed. De CJG medewerker blijft betrokken tijdens het therapieproces.